גישור הינו אלטרנטיבה ליישוב סכסוכים ומחלוקות מחוץ לכותלי בית המשפט.

היתרון הגדול בהליך גישור הוא באפשרות להגיע לפתרון הולם ומקובל על הצדדים, כל זאת בפרק זמן קצר יחסית ובהליך זול באופן משמעותי, בהשוואה להליך המשפטי הבירוקרטי, היקר, הארוך והמוכר באולמות בתי המשפט.

הצלחתו של הליך גישור תלויה קודם כל בנכונותם, התמסרותם של הצדדים עצמם והחיבור שלהם להליך הגישור. מעבר לכך, כמובן שגם ניסיונו וכישוריו של המגשר הם בעלי השפעה על מהלכו ותוצאותיו של ההליך.

 

הליך הגישור, מתחיל בפגישה משותפת של הצדדים עם מגשר מוסמך, בה יציג להם את שלבי הליך הגישור ואת כללי התנהלותו. לאחר מכן, מציגים הצדדים (כל אחד בתורו) את סיפורם. בשלב זה, המגשר יוכל להבין את מסגרת הסכסוך, את הדינמיקה בין המשתתפים וינסה לבנות עימם דפוס תקשורת חדש. לאחר הפגישה המשותפת, ייפגש המגשר עם כל אחד מהצדדים לפגישות נפרדות, בהן יוכל לרדת עם כל צד ללב העניין, לשורשי המחלוקות והנסיבות שהביאו להיווצרותן, לבדיקת הצרכים והאינטרסים ואף לקבל מכל צד מידע נוסף שלא עלה במסגרת הפגישה המשותפת.

 

הפגישות הנפרדות מתאפשרות ע"י המגשר בהתאם לכללי הגישור, וכל הנאמר בהן נותר חסוי ופרטי למעט המידע שיבחר צד לאפשר ולשתף. המטרה בגישור היא ליצור, תוך כדי הליך פשוט ולא מורכב יחסית, שיח ותקשורת פתוחה בין הצדדים תוך הבנה שהליך הגישור קיים בכדי ליישב את הסכסוך בדרך של הסכמה בניהם.

הגישור הוא הליך וולונטרי, בו מגשר מוסמך (כצד שלישי נטרלי), מסייע לצדדים המגושרים להגיע בסופו של תהליך לשלב בו יוכלו לנהל בניהם שיח ראוי ומכבד, אשר יוכל להבשיל לכדי פתרונות שיספקו את מיטב רצונותיהם ויהיו מוסכמים עליהם.
במידה והצדדים הגיעו להסכמות, יסייע להם המגשר בניסוח הסכם גישור וזה יוכל להפוך לפסק דין המסיים את הסכסוך בניהם.

 

הליך הגישור, מאפשר לצדדים לשמור על סודיות ודיסקרטיות ולנהל את עניינם בחדר סגור ("בתוך הבית"), מבלי להוציא החוצה את ה"כביסה המלוכלכת". זאת כמובן בניגוד להליך המשפטי הפומבי באולמות בית המשפט.
מעבר לעובדה, שהאווירה בחדר הגישור היא תמיד נעימה וחיובית יותר ביחס לאווירה הפורמאלית והקשה של אולמות בית משפט, מעבר לידע בניהול ההליך, הניסיון והכלים שמביא איתו מגשר מוסמך אל שולחן הגישור כדי לסייע לצדדים ולעודד הדברות ישירה בצורה נעימה ונינוחה, ישנה גם חשיבות רבה לנכונות הצדדים והחיבור שלהם לתהליך, בכדי שיאפשרו לעצמם הזדמנות אמתית להצליח בהליך הגישור.

 

תהליך הגישור הוא הזדמנות נדירה של הצדדים לכתוב את פסק הדין של עצמם.
 

אם וכאשר הצדדים הבשילו והגיעו להסכם ביניהם, ינוסח הסכם גישור בצורה ברורה ופשוטה שתגדיר את הפתרון ודרכי יישומו, תוך גם התייחסות ללוחות הזמנים ולתפקידו של כל צד במילוי ההסכם בהתאם לסעיף 79ג' לחוק בתי המשפט, התשמ"ד-1984 ואז ניתן גם לפנות לבית המשפט בבקשה ליתן להסכם, שהושג בהליך גישור, תוקף של פסק דין.

 

תקנות הגישור

 

 

על הליך הגישור
על הליך הגישור

על הליך הגישור

 

"מכשולים הם הדברים המפחידים שאתה רואה

כשאתה מוריד את העיניים מהמטרה שלך"

הנרי פורד

אל תלך לאן שהדרך מובילה, במקום זאת תלך איפה שאין דרך ותשאיר מאחוריך אחת.

 ראלף וולדו אמרסון

חזרה לדף הבית