המומחה דורון בלדינגר
הבוררות

על הליך הבוררות

 

"הפסימי מתלונן על הרוח, האופטימי מצפה שהיא תשתנה,

החכם מכוון את המפרש בהתאם"

וויליאם ארתור וורד

הבדל מהותי בין בורר לשופט

שהרי את הבורר בחרו הצדדים

בורר שזכה באמון הצדדים מחוייב לתן להם את יומם ולהקפיד הקפדה ייתרה להגיע לאיזון נבון בין אמת, שלום וצדק

 

                                    דורון בלדינגר

בוררות - היא כששני צדדים (או בעלי דין) ממנים אדם כרצונם לשופט עליהם לדון וליישב את המחלוקות והסכסוך שהתגלע בניהם 

בעקרון כל אדם כשיר לכהן כבורר.

החוק אינו דורש כישורים מיוחדים מהבורר ואף לא הכשרה מיוחדת לתפקידו. זאת על אף שסמכותו של בורר לפסוק במחלוקת בין אדם לחברו, היא כסמכותו של שופט ופסקו של בורר הוא "קשיח" מפסק דינו של בית משפט, מאחר ואין זכות ערעור על פסק בורר.

ניתן לפנות לביהמ"ש על מנת לפסול את פסק בורר רק בטענות מאוד מוגבלות ובמקרים חריגים בלבד, כגון:

- אם הבורר חרג מסמכותו.

- אם הבורר פגע פגיעה חמורה בכללי הצדק המהותי.

- אם הבורר פסק פסיקה שנוגדת את תקנת הציבור.

 

הפניה להליך בוררות מאפשרת לבעלי הדין למנות כבורר בעניינם, גם אדם שאינו משפטן. הם יכולים למנות כבורר ביניהם אדם שהם מכירים וסומכים את ידם על החלטתו והכרעתו בעניינם, או אדם שהשכלתו, מקצועו או עיסוקו, קשור בדרך זו או אחרת לעניין המחלוקת בגינה הם מבקשים למנות בורר.

על אחת כמה וכמה מוצלחת היא הפניה לאדם, שהוא גם מומחה וגם משפטן. 

 

בחירתו של בורר מומחה, יש בה יתרון גדול, בכך שלא יהיה צורך להשקיע זמן רב על מנת להסביר לבורר את הנושאים שבמחלוקת או בלב הסכסוך בניהם, נושאים שהוא יודע ומכיר אותם מעצם מומחיותו.

 

בורר מומחה יוכל לנצל את כישוריו המקצועיים בתחום מומחיות רלוונטי, את ידיעותיו וניסיונו בתחום מסוים ובכך לסייע רבות לצדדים בתהליך של פתרון יצירתי והכרעת הסכסוך אשר בניהם.

 

הסיבות העיקריות בפנייה לבוררות:

קיצור זמנים:

ניתן לנהל ולסיים הליך בוררות תוך מס' חודשים בודדים. זה יתרון משמעותי בהתחשב בלוחות הזמנים העמוסים של בתי המשפט, אשר לא אחת גורמים לכך, שגם תיקים פשוטים יחסית מתנהלים לאורך זמן ממושך.

 

סודיות:

הליך בוררות מאפשר לצדדים לשמור על סודיות ודיסקרטיות בעניינם ולנהל את המחלוקות בניהם במסגרת סגורה ודיסקרטית, מבלי להוציא החוצה את ה"כביסה המלוכלכת", זאת כמובן בניגוד להליך המשפטי הפומבי באולמות ביהמ"ש. לעתים מדובר גם בעסקאות ו/או במערכות יחסים, שאין לצדדים עניין בחשיפתן במסגרות הדיון אשר בביהמ"ש והם יעדיפו לפנות לבוררות, תוך שמירה על הסודיות והחיסיון בעניינם.

 

מומחיות:

כאשר בוחרים בורר, אזי ניתן לבחור אדם הידוע כי יש לו התמחות רלוונטית בתחום הספציפי בו מתנהלת המחלוקת.

 

במינויו של בורר מומחה, אשר אמור להכריע בעניין שנימצא בתחום מומחיותו, יש יתרון גדול נוסף, בכך שלא יהיה צורך להשקיע זמן וכספים מיותרים בהבאת חוות דעת נוגדות ולהיגרר לזימון עדים מומחים לעדויות על מנת להסביר לבורר את הנושאים שהוא יודע ומכיר אותם על בוריים. הרי בסופו של יום, מדובר בבורר שנבחר לבוררות בגלל כישוריו המקצועיים בתחום התמחותו ולכן אין פגם בנצלו את ידיעותיו האישיות על נשוא המחלוקת.

 

חוק הבוררות 

חזרה לדף הבית